Assessorament

Solicitar pressupost

Disseny i assessorament preimpressió

La preimpressió és el conjunt de processos de preparació que es duen a terme des del disseny inicial, on es genera i es dóna vida a la idea que es vol plasmar, fins al final, quan el producte és imprès.

És un procediment complex que requereix una execució adequada per obtenir uns resultats òptims. Aspectes com la mida de les fulles, les marques de tall o el calibratge dels colors, són alguns dels que intervenen en aquest procés de producció gràfica.

Consta de diferents fases que s’han de seguir de manera ordenada per completar el procés gràfic:

  • Assessorament
  • Disseny i Maquetació
  • Proves
  • Impressió
  • Acabats