Declaració d’accessibilitat

INOM SA s’ha compromès a fer accessibles els vostres llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat de els aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Falta de conformitat amb el RD 1112/2018:
  • Els colors de fons i de primer pla no tenen una relació de contrast adequada.
 • Càrrega desproporcionada:

No s’hi aplica.

  PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

  Aquesta declaració va ser preparada el 28 dabril de 2023.

  El mètode emprat per a aquesta declaració ha estat una autoavaluació realitzada duta a terme pel mateix organisme.

  Última revisió de la declaració: 28 d’abril del 2023.

  OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

  Comunicacions sobre requisits d’accessibilitat

  Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

  A través de les següents vies de comunicació:

  – Email: inomsa@inomsa.com

  Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General de Serveis Web, Transparència i Protecció de Dades (Secretaria General Tècnica), com a unitat responsable dels continguts d’aquest lloc web.

  PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

  A través d’aquest procediment podreu iniciar una reclamació per conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar-les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

  Enllaç al procediment de reclamació, que ha d’adreçar a la Unitat responsable d’accessibilitat d’aquest Ministeri, o si la reclamació és per una actuació d’aquesta Unitat, el superior jeràrquic de la mateixa.

  CONTINGUT OPCIONAL

  A continuació es detalla el lloc web:

  • S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1).< /li>
  • Està optimitzat per a les últimes versions vigents de Chrome, Edge, Firefox i Safari.
  • Està dissenyat per a la correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive).
  • S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS3 per al disseny
  • Es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549 :2019 , considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.